TEHNICI DE SUPER-VIETUIRE

,,Nu exista infern. El este doar imaginea raiului in care cu voie sau fara voie, mutam continuu lucrurile de la locul lor.''

duminică, 3 iulie 2011

ASOCIAŢIA "LUMEA ALTFEL"La sfârşitul anului 2010, m-am gândit cât mai serios la faptul că pe lângă mediatizarea prin mass media aş putea, deopotrivă, acţiona, punând bazele unei asociaţii socio-culturale.
Au fost multe momente în viaţa mea, în care am avut nevoie de sprijin şi tot de atâtea ori acesta a lipsit. Am asistat, de asemenea, neputincios, la declinul sau chiar pierderea unor vieţi.
În cele din urmă (trăind o experienţă de aproape patru ani între cele două margini ale existenţei), le mulţumesc celor care au fost alături de mine, îi mulţumesc lui Dumnezeu oricare ar fi el (căci este), că mi-a dat puterea de a rămâne un SUPRAVIEŢUITOR şi puterea de înţelegere a lucrurilor, doar atât cât să pot spune acum la 40 de ani: VREAU SĂ FAC CEVA PENTRU NOI!


Scopul şi obiectivele asociaţiei sunt:
- Scopul asociaţiei este implicarea în creşterea gradului de cultură şi bunăstare al membrilor comunităţii, în orientarea preferinţelor culturale, profesionale şi de agrement ale tineretului spre convingeri , conduite şi principii morale, prin sprijinirea activităţilor sociale de interes general şi comunitar.
- Asociaţia îşi propune să mobilizeze forţe, resurse, iniţiative şi proiecte în vederea dezvoltării participării active a tinerilor, studenţilor, elevilor şi adulţilor la activităţi şi evenimente sociale, culturale, educative, formative, tehnico – ştiinţifice, religioase şi sportive în ţară şi în străinătate.
– Scopul asociaţiei se realizează în principal prin:
1) iniţierea, coordonarea, finanţarea şi aplicarea de programe, pe cont propriu sau pe bază de parteneriat activ cu instituţii, organisme şi structuri specializate în organizarea de evenimente culturale, inclusiv prin activarea bazei materiale neutilizate şi îmbunătăţirea dotărilor specifice unităţilor de cultură;
2) procurarea resurselor materiale şi logistice pentru promovarea talentelor, încurajarea studiului şi cercetării, organizarea participării elevilor, studenţilor şi tinerilor în tabere de odihnă şi agrement, la festivaluri, concursuri, competiţii şcolare, profesionale, tehnico – ştiinţifice, sportive şi altele asemenea, pentru acordarea de premii, burse şi alte stimulente;
3) editarea de publicaţii proprii şi sprijinirea producţiilor media pentru informarea şi documentarea membrilor asociaţiei, a tinerilor şi a altor beneficiari ai acţiunilor acesteia;
4) organizarea de activităţi de formare, specializare şi perfecţionare profesională, calificare şi recalificare, orientare şi reorientare a forţei de muncă, în colaborare cu structuri abilitate, în condiţiile legii;
5) organizarea de expuneri, conferinţe, simpozioane, instruiri, alte forme de pregătire pentru elevi şi studenţi, pentru tineri şi adulţi;
6) acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu venituri mici şi care au în îngrijire mai mulţi copii cuprinşi în diferite forme de studiu şi pregătire;
7) realizarea, mijlocirea şi asigurarea de contacte şi schimburi cu parteneri din România şi din alte ţări pentru valorificarea reciprocă a tradiţiilor şi a potenţialului cultural - artistic;
8) acordarea de asistenţă şi consultanţă la întocmirea planurilor, proiectelor şi documentaţiilor pentru obţinerea de credite rambursabile şi nerambursabile de susţinere a programelor pentru tineri, pe bază de studii şi criterii riguroase de selecţie şi prioritate, precum şi accesarea în nume propriu a acestora;
10) administrarea de obiective, unităţi, spaţii, edificii de interes pentru realizarea scopului asociaţiei;
11) participarea asociaţiei la constituirea de agenţi economici, în formele permise de lege, pentru obţinerea de resurse financiare necesare realizării scopului;
12) acordarea de premii, distincţii şi stimulente pentru activitatea desfăşurată de membrii asociaţiei sau de partenerii acesteia;
13) colaborarea cu asociaţii şi fundaţii cu scop similar din ţară şi străinătate, în interesul membrilor şi partenerilor săi;
14) sprijinirea materială, financiară şi cu asistenţă de specialitate a comunităţilor şi tuturor categoriilor defavorizate (copii, bolnavi şi bătrâni) indiferent dacă acestea sunt persoane private sau instituţionalizate;


VĂ ROG SĂ VENIŢI CU PROPUNERI ŞI PĂRERI!

Un comentariu:

  1. Felicitari pentru initiativa! Mult noroc in realizarea si atingerea telurilor, multe si ambitioase, dar necesare. Costache

    RăspundețiȘtergere