TEHNICI DE SUPER-VIETUIRE

,,Nu exista infern. El este doar imaginea raiului in care cu voie sau fara voie, mutam continuu lucrurile de la locul lor.''

vineri, 20 mai 2011

Erotica - The timeless night of the new world/Noaptea veşnică a lumii noiNoaptea veşnică a lumii noi


În dimineaţa asta prematură noaptea-nfige întunericul în palmele
care-ţi mângâie cu sânge, rotund, sânii.
Două pământuri gemene, modelate.
Ochii tăi rătăciţi în univers mai au timp să vadă luna şi...
şi buzele mele.
Mintea se joacă.
Ochii tăi rătăciţi au timp să se uite la tine, la pasărea de foc purtată de vânt.

În dimineaţa asta prematură eşti atât de frumoasă
când zbori cu aripile mele!
Îmi şopteşti în câteva lacrimi că tu curgi râuri-râuri,
că sunt marea cea mare şi...
şi vântul.
Mintea se joacă.
O, eşti atât de frumoasă în braţele mele!

În dimineaţa asta prematură, după apocalipsă,
te port cu grijă, copilă fragilă
Strânge-mă, da !
Vom rescrie geneza cât cunoaştem iubirea şi...
şi cât mă simţi în pântec prunc.
Mintea se joacă.
E de bine.

În dimineaţa asta prematură noaptea-nfige întunericul în noi,
în singurii supravieţuitori.
O, eşti atât de frumoasă! Nu plânge!
În lumea nouă nu există lumină, buzele mele nu cunosc abandonul…
Nu, nu scoate unghiile din carnea mea!
Mintea învaţă unicul cuvânt
în dimineaţa asta veşnică de numai doi.Cristi Iordache - Noaptea vesnica a lumii noi

Asculta mai multe audio ambientalaThe timeless night of the new worldIn this early morning the night get the dark into the palms

wich caress you with blood, roundly, your breasts.

Two twins earth, shaped.

Your eyes aberrated in universe still have time to see the moon and...

and my lips.

The mind is playng.

Your aberrated eyes have the time to look at you, at the fire bird carried by the wind.


In this early morning you are so beautiful

when you fly with my wings!

You whisper in a few tears that you flow rivers-rivers,

that I am the the big sea and...

and the wind.

The mind is playing.

O, you are so beautiful in my arms!


In this early morning, after apocalips,

I carry you, fragile little girl

Squeeze me, yes!

We will rewrite the genesis as much as we know the love...

and as long as you feel me in your womb unborn.

The mind is playing.

Thats's good.In this early morning the night get the dark into us

in only survivors.

O, you are so beautiful! Don't cry!

In the new world don't exist the light, my lips dont know the abandon

No, dont get away your nails from my flesh!

The mind is learning the only word

in this timeless morning of only two.


translated by Marie Louise

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu