TEHNICI DE SUPER-VIETUIRE

,,Nu exista infern. El este doar imaginea raiului in care cu voie sau fara voie, mutam continuu lucrurile de la locul lor.''

sâmbătă, 10 martie 2012

Proiect in sprijinul zonelor rurale din Romania / CeResAR

Pe data de 7 martie 2012 în incinta Rin Grand Hotel București, a avut loc evenimentul oficial de lansare a rețelei teritoriale, RuralDESK, creată în cadrul proiectului CeResAR – Centru de Afaceri pentru Resurse Rurale, POSDRU/83/5.2./S/47934, la eveniment fiind prezenti peste 300 de reprezentanti oficiali ai comunelor.
            Proiectul CeResAR are ca si scop promovarea sustenabilității zonelor rurale prin implementarea de intervenții locale integrate și active cu accent pe dezvoltarea afacerilor și creșterea calității resurselor umane . Proiectul este dedicat unui număr de aproximativ 1000 de localități rurale din 13 județe (Ilfov, Argeș, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dâmbovița), motiv pentru care aria de implementare a acestuia a fost împărțită în 56 de microzone de interventie .
RuralDESK este formată din 56 de puncte de lucru teritoriale amplasate în mediul rural în cadrul cărora activează tineri consultanți recrutați din mediul rural care vor implementa activitățile proiectului la nivelul microzonei aferente orientate catre obiectivele specifice ale proiectului :
  • Crearea premiselor pentru noi locuri de muncă și menținerea celor existente în sectoarele non agricole prin elaborarea de strategii integrate care să genereze diversitate în economia rurală;
  • Promovarea și menținerea afacerilor rurale în zonele de intervenție prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
  • Creșterea calității resurselor umane din mediul rural și reducerea agriculturii de subzistență prin promovarea formării continue a adulților;
  • Implementarea de instrumente active de ocupare în regiunile de intervenție prin promovarea antreprenoriatului ca variantă viabilă de dezvoltare durabilă a comunităților rurale;
  • Revitalizarea meșteșugurilor tradiționale ca resursă culturală și economică valoroasă pentru comunitățile rurale din regiunile proiectului;
  • Promovarea exemplelor de „Bună practică” din alte state europene, în special din Italia, prin transferul de expertiză europeană în domeniul afacerilor rurale non agricole ca și modele viabile pentru regiunile proiectului;
Valoarea adaugată a proiectului și implicit a rețelei RuralDESK este dată de metodele de abordare pentru analiza și planificarea teritoriului rural care vor sta la baza elaborării și implementării de politici publice pentru susținerea  afacerilor nonagricole.
Prin intermediul RuralDESK persoanele din mediul rural beneficiază gratuit de consiliere și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri în mediul rural și de consiliere și orientare către programele de formare profesională continuă. De asemenea, la nivelul zonei de intervenție vor fi personalizate modele de afaceri rurale ce vor fi prezentate către viitoarele instrumente de finanțare nermabursabilă (Leader) dar și către instituțiile financiare, bancare și nonbancare.
Grupul țintă care va beneficia de serviciile Rețelei RuralDESK este de 32.300 de persoane.
Proiectul CeResAR – Centru de Afaceri pentru Resurse Rurale este implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina în parteneriat cu Asociația Comunelor din România și Asociația Europe for Europe (Italia) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru mai multe detalii cu privire la locațiile birourilor RuralDESK și la datele de contact ale consultanților vizitați site-ul proiectului, www.ceresar.ro .

 
 Comunicat de catre:
Alexandru Alin STROE
Consultant antreprenorial CeResAR
Microzona 10 - DÂMBOVIŢA Rural Desk Şotânga
mz10.dambovita@gmail.com
+40721.789.231

Pagina Facebook - LIKE
Centru de Resurse pentru Afaceri Rurale - www.ceresar.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu