TEHNICI DE SUPER-VIETUIRE

,,Nu exista infern. El este doar imaginea raiului in care cu voie sau fara voie, mutam continuu lucrurile de la locul lor.''

joi, 19 mai 2011

Man’s woman or first day


Femeia omului sau ziua-ntâi


mi-e silă
de bec şi de roată, la dracu cu măru’, cu şerpii care încă mă poartă.
mi-e silă
că-ntr-o zi
se va muşca din mizeria asta a mea şi oamenii mă vor surzi…dar

când îmi dai o palmă
prin fereastră - scânteie cât un mormânt
de copil - parcă mă-njuri de mama şi nimeni nu se ia de o mamă,
nici de fiicele ei, nici de tine, femeie!

ti-am spus azi că te iubesc de cate ori ucizi ceva în mine, la fel de mult
ca atunci când îmi naşti lumii un prunc?

aşa cum l-ai născut pe tata despre care nu ştiu nimic
şi pe dumnezeu
despre care credeam că e tata când eram mic.

şi ducă-se toate gândurile, apocalipsa facă ce-o vrea.
mi-e silă
de istoria lumii, de mâinile care i-au dat de mâncare,
mi-e silă că scriu şi mi-aş bătea
un cui în tâmplă să m-aud pe-nfundate.

la dracu cu toate problemele lumii a treia şi-ntârzierile indicativului-prezent.
mi-e silă
de evanghelia după einstein, de sms-urile siropoase, de grădinile suspendate
de jung şi de freud… dar

când se varsă ceva mai mult decât un soare,
m-adun din cioburi de fereastră,
să vadă omul Naşterea şi ziua cea dintâi.
în timp ce iadul nu a fost dar moare,
eu fac amor sub cerul lui,
şi mă închin pe sânii tăi, femeie,
tu veşnic renegată dumnezee!

Man’s woman or first day


I am sick of
the bulb and the wheel, damn it with apple, with snakes which still carry me.
I am sick of
that in one day
one will bite of this mine misery and people will deaf me...but

when you slap me in the face
through the window - spark
as a child’s grave – looks like you swear my mother and no one take by a mother,
nor her daughters, neither you, woman!

Did I tell you today that I love you every time you kill something in me, as much as
that time when you born for me and for the world a baby?
as you were born my father which I know nothing about
and God
about I thought he was my Father when I was little.

and all the thoughts go on, do the apocalypse what it wants.
I am sick of world history, the hands that gave it food,
I am sick that I am writing and I would drive
a nail into my temple to hear myself on stifled.

damn it with all the problems of the third world and the present-indicative’s delays.
I am sick of the Einstein’s gospel , of mawkish sms, of hanging gardens,
by Jung and Freud ... but

when is flowing little more than a sun,
I gathering myself from the window‘s shivers
the man to see the Birth and the first day.
While hell never exist but is dying,
I do love under his heaven
and I cross myself to your breasts, woman,
you always renegade Goddess!


translated by Petruta Serban

2 comentarii:

  1. Petruta Serban19 mai, 2011 16:14

    Cristi, a fost o mare bucurie sa fac asta! Sper ca bucuria mea sa mearga mai departe si catre cititorii de limba engleza, astfel incat cercul sa se poata inchide perfect...

    Multumesc!

    RăspundețiȘtergere
  2. Mă bucur că te bucuri că faci asta!

    RăspundețiȘtergere