TEHNICI DE SUPER-VIETUIRE

,,Nu exista infern. El este doar imaginea raiului in care cu voie sau fara voie, mutam continuu lucrurile de la locul lor.''

joi, 19 august 2010

TEHNICI DE (NE)REZISTENŢĂ
Traian T. Coşovei: "Cristi Iordache contopeşte carnalul cu senzualitatea privită ca o coregrafie a stărilor de spirit."

Anunţ apariţia în curând a volumului de versuri TEHNICI DE (NE)REZISTENŢĂ !

Omul acesta cu două inimi


Cristi Iordache – un nume nou, dar bine acordat la tehnicile poetice contemporane – propune un volum în care încearcă resuscitarea lirismului erotic, carnal sau imaginar-mistic prin toate canalele informaţionale oferite de precedentul unor secole de poezie îndeajuns asumate critic. Nu este vorba de un gest prometeic, ci, mai degrabă, de unul care încearcă să reabiliteze tema olimpică a poeziei: dragostea.
Cristi Iordache contopeşte carnalul cu senzualitatea privită ca o coregrafie a stărilor de spirit. Într-o lume în care feminitatea este greşit ori fals definită, poetul încearcă şi deseori reuşeşte să transpună în metaforă „sfertul de inimă suferindă” , sintagmă care, cu alte cuvinte, ne trimite la îndepărtatul, dar mereu prezentul sonet shakespearian; suferinţa nu este asumată, ci însuşită ca dar poetic. De la acest proces complex de distilare a sentimentului nu poate lipsi natura de „un verde edenic”. De altminteri, spaţiul virtual în care se produc metaforele poetului este unul paradiziac, maculat de cotidianul rebarbativ.
Într-o generaţie ce anunţă o schimbare de sensibilitate cu accente metaforice notabile, Cristi Iordache este un promotor al ideii de puritate, de candoare dispus să alunge o singurătate în favoarea alteia mai profunde. Strigătul lui este o declaraţie de dragoste scrisă la lumina cuţitului unei nepăsătoare realităţi.

Traian T CoşoveiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu